Skip to main content

Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti

Tashkent State Dental Institute. rasm. For the 2023/2024 academic year, a call … info@tsdi.uz. tdsi2016@mail.ru. Helpline +998(71) 230-20-65. 103, Taraqqiyot …
https://www.tsdi.uz/