Skip to main content

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi

Konstitutsiyaga koʻra, Vazirlar Mahkamasi iqtisodiyotning, ijtimoiy va maʼnaviy sohaning samarali faoliyatiga rahbarlikni, Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, …
https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_Respublikasi_Vazirlar_Mahkamasi