Skip to main content

Ташкентский профессиональный колледж …

Ташкентский профессиональный колледж радиотехники и автоматики — Ташкент, Узбекистан: контакты, телефон, адрес, схема проезда, ориентир, e-mail, …
https://top.uz/company/tashkentskiy-professionalnyy-kolledzh-radiotekhniki-i-avtomatiki