Skip to main content

Общеобразовательная Средняя школа № 20 — Ташкент

Общеобразовательная школа «Общеобразовательная Средняя школа № 20» по адресу Ташкент, улица Тахтапуль, 26, ☎️ показать телефоны.
https://yandex.ru/maps/org/obshcheobrazovatelnaya_srednyaya_shkola_20/124129133761/