Skip to main content

Китайцы построят в Узбекистане самый крупный …

… контакты. Цементные заводы в Узбекистане — полный список фирм и предприятий Вы найдете в справочнике Yellow Pages Uzbekistan (Желтые Страницы Узбекистана)
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/kitaytsy-postroyat-v-uzbekistane-samyy-krupnyy-tsementnyy-zavod-v-tsentralnoy-azii-on-budet-prinadle/#:~:text=%D0%92%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5,%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.