Skip to main content

В Ташкенте открылся филиал ММЦ имени Сахарова

17 мар. 2023 г. — На работу в Россию: В Ташкенте открылся филиал ММЦ имени Сахарова — Читайте подробнее материал на портале PLOV.
https://plov.press/news/my_i_mir/na_rabotu_v_rossiyu_v_tashkente_otkrylsya_filial_mmts_imeni_sakharova/