Skip to main content

Андижанский филиал — Главная Uz

Ro’yxatga olinadigan pochta jo’natmalarini qidirish · Kuryerlik xizmati … АООТ «Андижон почтаси» реорганизовано в Андижанский филиал ОАО «Узбекистон почтаси».
https://pochta.uz/uz/filiallar.html?id=320